Browsing: Cá koi

Cá koi có nuôi chung với cá 7 màu được không?

Cá koi có nuôi chung với cá 7 màu được không?

Khi nuôi cá cảnh, nếu muốn nuôi nhiều loại cá cùng nhau cần lựa chọn những loại có kích thước tương đương, thức ăn và điều kiện sống giống nhau. Như vậy để không xung đột, cá lớn nuốt cá…

Nhiệt độ sống thích hợp cho cá koi là bao nhiêu?

Nhiệt độ sống thích hợp cho cá koi là bao nhiêu?

Nhiệt độ ảnh hưởng nhiều nhất đến hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cá koi. Theo đó, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cá koi giúp chúng phát triển tốt, lên màu đẹp, không…